page image

Magtanvendelse

Magtanvendelse

Vi vil igennem dialog give deltagere en oplevelse af, at man i samværet med og omsorgen for borgeren tage udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp og støtte og yde denne på en værdig og respektfuld måde i respekt for reglerne om magtanvendelse og ikke mindst forståelsen af at undgå og forebygge ethvert indgreb i selvbestemmelsesretten.

 

Igennem relevante cases analyseres baggrunden for, at borgeren vægrer sig ved at modtage omsorgsydelsen. Deltageren kan udarbejde handleplaner, der giver mulighed for omsorgsydelse uden anvendelse af magt. Samtidig gives der indblik i korrekt anvendelse af de gældende indberetningsskemaer og kendskab til det formelle arbejde omkring indberetning og anmodning om tilladelse til indgreb i selvbestemmelsesretten.

Kontakt Henning for yderligere oplysninger

Henning Jacobsen

Henning Jacobsen

Ledelse / Analyse & Udvikling

henning@revasaps.dk

Medstifter af Revas ApS. Mere end 25 års erfaring med revision og rådgivning (lovgivning, analyser, ledelsessparring, organisations- og medarbejderudvikling og konfliktløsning) inden for den offentlige og især den kommunale sektor. Også erfaring med undervisning og økonomisk tilsyn. Uddannet cand.scient.pol