page image

Tilsyn på plejehjem og hjemmeplejen

Tilsyn på plejehjem og hjemmeplejen

Vi fører tilsyn med kommunale plejehjem og hjemmepleje. Derudover har vi erfaring med fx kvalitetssikring og -opfølgning på madserviceområdet og undervisning i magtanvendelse.

Det vil vi!

>Styrke borgernes tillid til den kommunale service

>Synliggøre sammenhængen mellem de politisk fastsatte mål og værdier og udførelsen i praksis

>Sikre og bidrage til udvikling af kvaliteten

 

Det gør vi!

>Udfører tilsynet ved tilstedeværelse, dialog og interview

>Kommer på alle tider af dagen og året

>Fokuserer, kommer rundt i alle krogene, taler og er sammen med flest muligt

 

Det ser vi på!

>Borgernes forhold og muligheder

>De fysiske rammer

>Socialpædagogiske og omsorgsmæssige forhold

>Medarbejderforhold

>Stemning og atmosfære

>Den skriftlige dokumentation

>Magtanvendelse

>Efterlevelse af kvalitetsstandarder

>Lokale forhold m.m.