page image

Tilsyn med alkoholbehandling

Tilsyn med alkoholbehandling

Alkoholområdet er ikke en del af den nye tilsynsreform, og derfor udbyder Revas ApS fortsat tilsyn på området. Dette gør vi med udgangspunkt i mange års erfaring, ligesom vi benytter medarbejdere, der selv har arbejdet inden for feltet.

 

Et tilsyn på alkoholområdet tager udgangspunkt i Revas’ sædvanlige tilsynskoncept: Vi udfører tilsyn året rundt under hensyntagen til dagligdagens rytme på det enkelte tilbud. Grundlaget for vurderinger bygger på samtaler og samvær med borgerne og deres pårørende, vurdering af stemning, atmosfære og omgangstone, udmøntningen af omsorgs- og pædagogiske tilgange og metode, medarbejderforudsætninger og ressourceanvendelse, anvendt dokumentationsmateriale m.m.

 

Herudover har vi en stor specialviden indenfor alkoholbehandling, der gør, at vi kan komme endnu mere i dybden med de specifikke udfordringer, der kan være inden for dette område.

 

Kontakt direktør Aase Møller på telefon 21 74 91 54 eller Henning Jacobsen på telefon 40 25 85 22 for en uforpligtende snak om muligheder, priser mm. Du kan også skrive til Revas på info@revasaps.dk