page image

Forretningsgangsvurdering

Forretningsgangsvurdering

Vurdering af om tilrettelæggelse af sagsbehandling og administration hensigtsmæssigt og effektiv. Fremmer arbejdsmetoderne bedst muligt behandlingen af den enkelte borgers sag og en effektiv hastighed i sagsbehandling og administration generelt?