page image

Medicintilsyn

Medicintilsyn

Tilsyn med medicinhåndteringen på børne- og voksenområdet

 

Regelgrundlag

Det er Kommunens ansvar at sikre patienten, hvor der på et kommunalt tilbud udføres sundhedsfaglig virksomhed.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man benytter følgende som grundlag for en korrekt medicinhåndtering

 • Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler af 30. juni 2006
 • Pjecen ”Korrekt håndtering af medicin – et værktøj for plejehjem, hjemmeplejen og bosteder”
 • Skrivelsen om medicingivning til børn i dagtilbud 

 

Hvad omfatter tilsynet

 • Ét årligt anmeldt tilsyn foretaget af én medarbejder
 • Kontrol og observation i forhold til den del af Sundhedsstyrelsens vejledninger, som vedrører den mekaniske del af medicinhåndteringen
 • Interview med ledelse
 • Interview med medarbejdere
 • Stikprøver i medicinhåndteringen
 • Skriftlig rapportering til faktuel høring hos tilbudslederen indenfor 4 uger efter tilsynet
 • Efter høring endelig rapport til forvaltning.

 

Temaer, som kan inddrages, men skal aftales konkret

 • Gennemgang af interne vejledninger og instrukser
 • Sundhedsfaglig vejledning og rådgivning.

 

Nærmere beskrivelse af fokus i tilsynet

 • Målgruppe
 • Medarbejderkompetencer og -forudsætninger, arbejdstilrettelæggelse
 • Ordination, modtagelse, dispensering, administration, opbevaring og bortskaffelse
 • Dokumentation
 • Samarbejde mellem dag- og døgntilbud og eventuelt hjem
 • Stikprøver og egenkontrol
 • Hygiejne.

Man skal være opmærksom på, at der skal laves en skriftlig aftale mellem køber og Revas Aps om, hvordan tilbagemeldingspligten håndteres, hvis Revas Aps iagttager forhold, som medfører en risiko for patientsikkerheden.

 

Vi tilbyder også undervisning i medicinhåndtering. Læs mere her