page image

Visitationsgrundlaget i særligt vanskelige socialsager

Visitationsgrundlaget i særligt vanskelige socialsager

I en række tilfælde kan det for den enkelte kommune være vanskeligt at vurdere, om man har det samme serviceniveau i forskellige enkeltsager, fx med bevilling efter reglerne om

 

  • BPA
  • SEL § 94
  • respiratorsager
  • hjælp til borgere med erhvervet hjerneskade og bopæl i eget hjem