page image

Værdier og mission

Værdier og mission

Revas Aps hjælper private og offentlige virksomheder og institutioner med tilrettelæggelse af effektive processer. Målet er at opnå såvel høj kvalitet i ydelser og produkter som omkostningseffektive fremgangsmåder. 

 

Gennem kvalitetsopfølgning, læring, udvikling og kontrol hjælper vi med at identificere, vurdere og realisere mål og rammer for opgaveløsningen. Det sker i tæt samarbejde med ledelse og medarbejdere i institutionen. 

Det skaber kvalitet og tryghed for alle.