page image

Madservice

Madservice

Vi foretager kvalitetssikring og -opfølgning på madserviceområdet (madudbringning). Kvalitetsopfølgninger koncentreres primært om dels den brugeroplevede kvalitet og dels den målbare kvalitet hos borgerne i forhold til Kommunernes kvalitetsstandarder, udbudsmateriale og afgivne tilbud samt almindelig gældende retningslinjer for området, herunder krav, anbefalinger vejledninger fra Sundhedsstyrelsen, Fødevaredirektoratet m.m.