page image

Hjemmepleje

Hjemmepleje

Vi foretager kvalitetssikring og -opfølgning på hjemmeplejeområdet (personlig og praktisk hjælp). Kvalitetsopfølgningen koncentreres om dels den brugeroplevede kvalitet og dels den konstaterbare kvalitet hos borgerne i forhold til Kommunes kvalitetsstandarder og de konkrete afgørelser.